top of page
Advokat Malek Hanna logo
Exprtis

Expertis

Advokat Malek Hanna är specialist på tvistelösning med ett tydligt mål - att leverera snabb och högkvalitativ juridisk rådgivning för att hjälpa klienter att förebygga, undvika och vinna processer. 
 
Att bli stämd eller ha ett krav mot någon som kan prövas i domstol eller i skiljeförfarande kan för många vara en ovan och obekväm situation. Tvister riskerar ofta att bli energikrävande, långdragna och kostsamma. Därför är det regelmässigt en fördel om du direkt tar kontakt med ett erfaret ombud som kan agera skyndsamt för att framställa ditt krav liksom att i vissa fall inleda en rättsprocess eller svara i ett tvistemål inom vissa särskilt angivna frister.

Advokat Malek Hanna hjälper dig att hantera hela kedjan av en tvist - från riskhantering och riskanalys av din rättsliga ställning, kravframställning, skriftväxling och förhandling, till verkställighet.

Det är viktigt att du känner dig trygg och har en god vägledning genom alla nödvändiga moment i en tvist. Genom att arbeta tillsammans med dig, analysera din situation och dina förutsättningar, sätter vi en strategi för att nå den förmånligaste lösningen för dig, vare sig det innebär en utomrättslig lösning (förlikning) eller domstolsprocess. Advokat Malek Hanna agerar ombud i tvister om till exempel:

- Husbygge och andra byggtjänster
- Fel i fastighet
- Bostadsrätt
- Konsumentköp
- Konkursansökan
- Personligt betalningsansvar för styrelseledamot

Advokat Malek Hanna är främst verksam i Stockholmsområdet och Uppsala men företräder klienter i hela landet.

Om

Erfarenhet

- Konrad Advokater, 2019-2021

- Ahlford Advokatbyrå, 2013-2019

- Tingstjänstgöring, 2011-2013

Utbildning

- Jur kand (Stockholms universitet), 2011

Språk

- Svenska

- Engelska

- Arabiska

- Syrianska

Advokat Malek Hanna.png

Ett framgångsrikt track-record av att företräda sina klienter har skapat ett starkt renommé för Advokat Malek Hanna inom tvistelösning.

"Malek har med fantastiskt personligt engagemang företrätt oss i en domstolsprocess i 5 år. Vinsten gör att vi nu kan avhjälpa och färdigställa vårt bygge. 
Vi kan varmt rekommendera honom!
"

Marc C med familj

Kontakt
Advokat_Malek_Hanna_Logo_Hemsida
bottom of page